xích lại gần châu Âu

Chuyến đi hòa giải với châu Âu của Tổng thống Nga Putin

Lựa chọn Áo là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin gián tiếp khẳng định mong muốn “xích lại gần châu Âu” trong bối cảnh tình hình kinh tế và chính trị thế giới đang có nhiều biến động khó lường.