xi-măng

Yêu cầu không sử dụng xi măng bón lúa

Theo ông Ma Văn Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), qua báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp, đã phát hiện một số trường hợp nông dân sử dụng xi măng bón cho lúa ở huyện Lai Vung và ở huyện Lấp Vò.

Vicem đẩy mạnh sản xuất, quan tâm đến người nghèo

Những năm qua, Tổng Công ty Công nghiệp xi-măng Việt Nam (Tổng Công ty Vicem) không chỉ quan tâm phát triển sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện công tác xã hội, từ thiện hưởng ứng chương trình vì người nghèo của Chính phủ. Từ năm 2009 đến nay, Vicem đã hỗ trợ cho sáu huyện nghèo theo Chương trình 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ với tổng số tiền gần 117 tỷ đồng, riêng trong năm 2014, ước tính hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng.