xếp hạng doanh nghiệp

Xếp hạng đặc biệt đối với 6 Tổng Công ty thuộc EVN

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của các Bộ về việc vận dụng xếp hạng tổng công ty hạng đặc biệt đối với 6 tổng công ty trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thêm 2 doanh nghiệp được xếp hạng tổng công ty đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc vận dụng xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với 2 tổng công ty trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.