xe tư nhân gắn biển xanh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo kiểm tra, kết luận vụ xe tư nhân gắn biển xanh 1

Ngày 9-6, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thông tin "Xe tư nhân gắn biển số xanh và "di sản" của Phó Chủ tịch Hậu Giang" được báo chí nêu.