xe tăng T - 90

Sau S-300, Iran mua nhiều xe tăng chiến đấu T-90 của Nga

Ngày 28-4, Nga tuyên bố đang xem xét kế hoạch liên quan đến sản xuất xe tăng T-90 ở Iran có thể đánh dấu một chương mới trong quan hệ chiến lược giữa 2 quốc gia.