xe rác cản trở giao thông

Không để tập kết nhiều xe gom rác tại 1 điểm gây cản trở giao thông

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung yêu cầu xử lý các nhà thầu không đảm bảo chất lượng theo hình thức xử phạt và chấm dứt hợp đồng.