xe quá niên hạn sử dụng

Vẫn khó khăn trong xử lý xe ba bánh

Một trong những khó khăn trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô vẫn là xử lý xe 3 bánh tự dóng.