xe hàng lậu

Định hối lộ CSGT mong bỏ qua xe hàng lậu

Khi bị kiểm tra, lái xe chở kẹo có ý định hối lộ tổ công tác 1 triệu đồng để mong bỏ qua.