xây dựng luật hội liên hiệp vhnt

Hoạt động văn học nghệ thuật cả nước có lúc bị thu hẹp do thiếu kinh phí

Ngày 15-1, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác 2018.