xây dựng hình ảnh đẹp

Tuổi trẻ Công an Tiên Phước hướng về cộng đồng

Nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa của tuổi trẻ Công an huyện Tiên Phước đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân, qua đó đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.