xây dựng công trình Cầu tràn liên hợp

Công an Hà Giang xây cầu tràn liên hợp giúp dân

Ngày 3-3, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa khởi công xây dựng công trình Cầu tràn liên hợp qua suối thôn Bó Lầm trên địa bàn xã Nà Khương huyện Quang Bình để giải quyết việc đi lại cho nhân dân của xã vùng cao đặc biệt khó khăn này.