xây bệnh viện

Khu đất dự án xây dựng bệnh viện trở thành bãi đổ phế thải

Kể từ tháng 6/2014, khi UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho phép 2 Công ty TNHH một thành viên: Phan Mỹ Sương và Trực Huy được đổ đất tạm tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo tiến độ thi công công trình nút giao thông ngã ba Huế (theo đề nghị của Phòng TN&MT quận Thanh Khê) cho đến nay, khu vực bãi đất trống thuộc dự án xây dựng Bệnh viện Bưu điện III, tại tổ 98 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, đã trở thành bãi đổ phế thải.