xăng dầu giảm giá

Xăng E5RON92 giảm về giá 10.942 đồng/lít

Xăng E5RON92: giảm 401 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 308 đồng/lít;  Dầu diesel 0.05S: giảm 882 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 674 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 657 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Từ 15h ngày 14-2, Xăng E5RON92: giảm 765 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 742 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 961 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 1.108 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 792 đồng/kg.

Xăng dầu đồng loạt giảm giá

Liên Bộ Công Thương- Tài Chính quyết định từ 15h ngày 30-1-2020,  xăng E5RON 92 giảm 577 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm 791 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 412 đồng/lít; dầu hoả giảm 473 đồng/lít; dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 265 đồng/kg

Xăng RON 95 giảm 350 đồng/ lít từ 15h ngày 31-10

Liên Bộ Công Thương- Tài Chính vừa công bố từ 15h00 ngày 31-10-2019, Xăng E5RON92 giảm 218 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 121 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg.

Xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít từ 15h ngày 16-10

Liên bộ Công Thương - Tài Chính vừa công bố từ 15h00 ngày 16-10-2019, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể như sau: Xăng E5RON9 giảm 310 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 415 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 528 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.103 đồng/kg.


15h chiều 16-8, giá xăng giảm hơn 500 đồng/lít

Từ 15h ngày 16-8-2019, Xăng E5RON92 giảm 544 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 514 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 519 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 570 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.855 đồng/kg.


Xăng RON95-III giảm 1.085 đồng/lít

Theo thông tin điều hành xăng dầu từ Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 17/6, xăng RON95-III giảm 1.085 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 986 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 737 đồng/lít; dầu hỏa giảm 614 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 239 đồng/kg.

Hội bảo vệ người tiêu dùng sẽ kiến nghị cơ quan quản lý giá

“Nước lên thuyền lên”, nhưng “nước xuống thì thuyền phải xuống”, đó là quy luật thông thường. Tuy nhiên, xăng dầu giảm giá sâu, các mặt hàng tiêu dùng hầu như không giảm. Người tiêu dùng vẫn đang chờ đợi một sự quyết liệt từ các cơ quan quản lý.

Nhiều lợi ích từ việc xăng dầu giảm giá

Liên tục lập đáy mới và được dự báo sẽ xuống sâu hơn trong thời gian tới, giá dầu đang thực sự làm một cuộc “cải cách kinh tế” trên toàn thế giới. Nó được ví như một gói kích thích kinh tế, khi được số liệu hóa vào khoảng 1,6 nghìn tỷ USD cho toàn thế giới. Việt Nam cũng là một nước được hưởng lợi từ giá dầu giảm, nếu biết thích ứng, điều tiết.

Giá xăng giảm từ 15h hôm nay (15/3)

Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định từ 15h ngày 15/3, Xăng E5RON92: giảm 2.290 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 2.315 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 1.750 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 1.830 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 1.353 đồng/kg.

Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h ngày 31-8

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, giảm giá xăng dầu từ 15h ngày 31-8-2019...


Giá xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h ngày 1-8

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 1-8, Xăng E5RON92 giảm 377 đồng/lít và Xăng RON95-III giảm 316 đồng/lít.

Xăng E5 giảm từ 15h chiều nay

Trong kỳ điều chỉnh vào 15h hôm nay (21-12), giá Xăng E5RON92 tiếp tục được điều chỉnh giảm 394 đồng/lít;Xăng RON95-III: giảm 318 đồng/lít. Các loại Dầu diesel 0.05S; Dầu hỏa; Dầu mazut 180CST 3.5S có mức giảm tương ứng.
« Trước1 2