xác thực

Vingroup ra mắt dịch vụ đám mây xác thực mạnh đầu tiên của Việt Nam

Ngày 26/1, Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) tiếp tục ra mắt dịch vụ đám mây xác thực mạnh không mật khẩu (VinCSS FIDO2 Cloud).