xác chết treo cổ

Người đàn ông làm nghề photocopy treo cổ trong nhà vệ sinh Bưu điện

Bà N. - nhân viên tạp vụ Bưu điện huyện Hòn Đất (Kiên Giang) vào phòng vệ sinh của cơ quan để dọn dẹp thì tá hoả phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.