xã vùng biên

Đồn Công an Chà Vàl “3 cùng” với đồng bào vùng biên giới

Không chỉ hoàn thành tốt công tác gìn giữ ANTT trên địa bàn các xã vùng biên, cán bộ chiến sĩ Đồn Công an Chà Vàl (huyện Nam Giang, Quảng Nam) còn giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống và thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đến trường…