xã hội chủ nghĩa

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10

Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Khánh thành Tượng người sáng lập cơ quan Công an XHCN đầu tiên trên thế giới

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Học viện CSND đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Tượng nhà cách mạng Ph.E. Dgiec-zen-xki, người sáng lập cơ quan  Công an Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới với câu nói nổi tiếng “Người cán bộ Công an phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch”.

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Chiến lược "diễn biến hòa bình" được chủ nghĩa đế quốc đề ra và thực hiện từ thời Chiến tranh lạnh nhằm đánh bại chế độ xã hội chủ nghĩa được xây dựng ở các nước mà không cần đến chiến tranh. Âm mưu, thủ đoạn được thực hiện có tính toán.

Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục công cuộc Cập nhật mô hình kinh tế - xã hội

Sáng 16-4 (giờ địa phương – chiều 16-4 giờ Việt Nam), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba đã chính thức khai mạc tại thủ đô La Habana, đúng vào ngày kỷ niệm 55 năm Cuba tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc Cách mạng 1959.

Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng, năm 1982

Thực trạng đất nước sau 5 năm bước vào kỷ nguyên đòi hỏi Đảng phải kiểm điểm lại đường lối, chủ trương, chính sách, đánh giá khách quan thành tựu và khuyết điểm, định ra mục tiêu, nhiệm vụ, các biện pháp giải quyết đúng những vấn đề quan trọng cấp bách trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiến lên.

Thực tiễn sinh động phủ nhận các “học thuyết” chống đối

Kể từ khi thành trì CNXH Liên Xô và Đông Âu tan rã tới nay, nhân loại đã chứng kiến nhiều sự thay đổi ngay trong lòng các nước TBCN và có những đánh giá sát thực hơn về mô hình, xu hướng đi lên CNXH của nhiều quốc gia trên thế giới.

Chiêu trò chống phá núp bóng kiến nghị ‘phát huy dân chủ’

Nền dân chủ của dân tộc ta ra đời trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nền dân chủ đó đã được thử thách, trải nghiệm trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, để lại dấu ấn thời đại. 

Nâng cao chất lượng công tác pháp chế Công an nhân dân

Sáng19/6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng công tác pháp chế CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Tượng đài hữu nghị Việt – Nga bền vững qua bao biến thiên thời đại1

Cũng vào ngày này 65 năm trước (30/1/1950), sau tuyên bố của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới, ngày 14/1/1950, Liên Xô, nước XHCN đầu tiên trên thế giới, là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống bền chặt và quý báu giữa các dân tộc trong Liên bang Xôviết và nhân dân Việt Nam, trên nền tảng cùng chung lý tưởng, cùng chung mục tiêu phấn đấu.

Con gái Chủ tịch Cuba khẳng định nguyên lý xã hội chủ nghĩa

Với bài viết đăng trên nhật báo The Jerusalem Post, ấn bản tiếng Anh hàng đầu ở Israel trong số ra ngày 19/12 vừa qua, bà Mariela Castro, con gái của Chủ tịch Cuba Raul Castro, đã tái khẳng định nguyên lý kinh tế theo đường lối XHCN của Chính phủ Cuba.

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với Cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp vô sản Nga tiến hành, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.
« Trước1 2