xã đảo Sơn Hải

Tạm ứng 20 tỷ đồng cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải

UBND tỉnh Kiên Giang tỉnh ứng 20 tỷ đồng vốn không lãi cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam để đầu tư công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải.