xã Trung Thạnh

Giúp người lầm lỗi sớm tái hòa nhập cộng đồng

Trong 5 năm (2012 - 2017), Cần Thơ tiếp nhận gần 2.800 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Đa số họ có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng, khép lại quá khứ lầm lỗi, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Để có được kết quả này, bên cạnh vòng tay yêu thương của gia đình, sự giúp đỡ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thì sự nỗ lực phấn đấu của chính họ là yếu tố quyết định.