xã La Dê

Đội mưa lên biên giới tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

Buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đã thu hút hơn 700 học sinh, thanh niên và người dân 8 xã vùng cao, biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.