xã Đồng Văn

Bác phát hiện cháu ruột treo cổ trong vườn nhà

Ra cho lợn ăn, ông bác phát hiện cháu mình treo cố tử vong sau vườn nhà.