xã Đắk Wer

Kinh hoàng với cơ sở nhuộm đen cà phê bằng... pin

Chủ cơ sở sản xuất cà phê “bẩn” cho biết, cho người đi thu mua các loại cà phê thải, phế phẩm vỏ cà phê, cà phê vụn vỡ… tại các đại lý. Sau đó mua các cục pin về đập dẹp, dùng chất bột màu đen của pin hòa với nước rồi đem nhuộm với cà phê.

Rủ nhau đi tắm, 3 học sinh bị đuối nước thương tâm

Trong lúc đi chơi, 3 học sinh rủ nhau xuống hồ nước của một mỏ đá gần nhà để tắm và không may dẫn đến bị đuối nước thương tâm.