xã Đạ Ròn

Công an huyện Đơn Dương trao bò cho hộ nghèo

Năm con bò cái sinh sản đã được Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) trao tới những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, góp phần giúp các họ ổn định cuộc sống.