vứt hài cốt vợ

Chồng đập mộ vợ, vứt hài cốt đi

Khi được hỏi lý do vì sao đập mộ vợ, thì ông Khỏe cho rằng hương hồn bà Thơm suốt ngày đi theo “ám” ông nên ông đập mộ (!?).