vượt tuyến

Các trường hợp chuyển vượt tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong CAND

Bộ Công an đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý. Dự thảo gồm 7 chương, 25 điều.

Làm chủ chuyên môn, giảm thiểu chuyện "chạy" vượt tuyến

Nhờ tích cực đổi mới trong hoạt động, huy động tối đa sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện (BV) tuyến trên, gần đây, tại BV huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng đã được chữa trị kịp thời, tại chỗ không còn nỗi lo phải chạy vượt tuyến.

Khám, chữa bệnh vượt tuyến được tăng mức thanh toán bảo hiểm y tế

Nhiều quyền lợi của người bệnh sẽ được bảo đảm hơn bắt đầu từ ngày 1/1/2015, khi chính thức áp dụng Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, có vấn đề sẽ tăng mức chi trả BHYT khi đi khám, chữa bệnh (KCB) vượt tuyến, là điều đang được nhiều người dân đặc biệt quan tâm.