vượt kế hoạch

PVN đạt tổng doanh thu vượt kế hoạch hơn 560 nghìn tỷ đồng

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 của PVN ước đạt 560.600 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Xăng dầu sản xuất trong nước vượt 21% kế hoạch

Sáng 9/4, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết: Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn trong quý I đạt 1,67 triệu tấn, vượt 21% kế hoạch quí và bằng 30,2% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014.