vượt hồ

Nguy hiểm ghe máy vượt hồ Tả Trạch không đảm bảo an toàn

Công trình hồ chứa nước Tả Trạch được khởi công xây dựng từ tháng 11-2005 do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 4.000 tỷ đồng, với mục đích chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương, đồng thời cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho 35.000ha đất canh tác ở vùng đồng bằng sông Hương.