vùng gần tâm bão

Bão Melor giảm cường độ khi tiến gần đảo Song Tử Tây

Bão Melor đang di chuyển áp sát đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) và giảm dần cường độ.