vùng bị ngập nước

Lũ lên trở lại nhấn chìm nhiều nơi ở Quảng Trị

Ở Quảng Trị vào đêm 15 và ngày 16/10, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng; mực nước trên các sông dâng cao trở lại nhấn chìm nhiều địa phương ở vùng hạ du.