vun đắp cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc

Vun đắp cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trường tồn mãi mãi

"Phải cùng nhau xây dựng, vun đắp cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trường tồn mãi mãi. Bởi vì, đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được bao thế hệ cha anh bền bỉ xây dựng, vun đắp, bằng mồ hôi, công sức; bằng sự nhọc nhằn, hy sinh; bằng ý chí, sức mạnh và niềm tin của lòng dân" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, sáng 4/12.