vua Bảo Đại

Phát hiện châu bản về chủ quyền liên tục của Việt Nam với Hoàng Sa

Hai văn bản là các tờ châu bản của nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An phát hiện tại phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn, con gái vua Đồng Khánh, là cô ruột của vua Bảo Đại.