vũ trang hạt nhân

Hàng loạt vấn đề nóng được đề cập tại Hội nghị An ninh Munich

Ngày 16-2, Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 bước vào ngày làm việc cuối cùng với hàng loạt vấn đề nóng của thế giới được đề cập.