vụ nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng

Bộ trưởng Tô Lâm: Sẽ xử lý người đưa tin sai sự thật vụ "nước mắm nhiễm asen"

“Một trong những nhiệm vụ của lực lượng Công an là duy trì, đảm bảo môi trường lành mạnh, trong đó có môi trường sống, môi trường hoạt động kinh doanh… Cho nên đối với những thủ đoạn, cách thức tung tin gây dư luận xấu để cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh thì cũng phải xử lý” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.