vũ khí không gian

Nga đánh tiếng tránh chạy đua vũ trang trên không gian

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các nỗ lực ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của nước này.