vụ án trọng điểm

Nhiều vụ án lớn, trọng điểm tham nhũng được xét xử kịp thời, nghiêm minh

Ngày 14- 3, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, việc xét xử các tội phạm về tham nhũng bảo đảm đúng nguyên tắc xử lý tham nhũng theo quy định, đặc biệt đối với vụ án lớn, trọng điểm mà dư luận quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.