voọc chà vá chân nâu

Liên kết cứu hộ 1 cá thể voọc quý hiếm

Cá thể voọc chà vá chân nâu đực quý hiếm này có trọng lượng 1,5kg thuộc nhóm IB theo Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ.

Ngang nhiên dựng lán trại để săn bắt động vật rừng

Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Sơn Trà nằm ở Đông Bắc TP Đà Nẵng, không chỉ là lá phổi xanh giữ gìn môi trường trong lành cho thành phố bên bờ sông Hàn, mà còn là nơi có hệ sinh thái phong phú và đa dạng, với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Đặc biệt là voọc chà vá chân nâu, nằm trong Sách đỏ. Tuy nhiên, với nạn săn bắt trái phép thì voọc chà vá chân nâu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng…