vốn lưu động

VietinBank ưu đãi lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Nhằm cung cấp nguồn vốn giá rẻ, kịp thời hỗ trợ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (DN) nhỏ, từ nay đến hết 30-11-2018, VietinBank cho vay bổ sung vốn lưu động với lãi suất thả nổi chỉ từ 5%/năm.

VietinBank ưu đãi lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Nhằm cung cấp nguồn vốn giá rẻ, kịp thời hỗ trợ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (DN) nhỏ, từ nay đến hết 30-11-2018, VietinBank cho vay bổ sung vốn lưu động với lãi suất thả nổi chỉ từ 5%/năm.

Yêu cầu xác định rõ chi phí để tái khởi động nhà máy sơ xợi Đình Vũ và Ethanol Dung Quất

Đối với việc xử lý vướng mắc để khởi động lại Nhà máy xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Ethanol Dung Quất, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có phương án cụ thể về đầu ra, đầu vào; xác định mức kinh phí trực tiếp phục vụ ngay cho việc khởi động lại Nhà máy và nhu cầu vốn lưu động để duy trì hoạt động.