vợ chồng Việt - Hàn

Cặp vợ chồng Việt-Hàn lừa đảo xuất khẩu lao động1

Mặc dù không có chức năng tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc nhưng Kim Young Hwan cùng vợ là Hoàng Thị Cúc vẫn cam kết đưa người sang Hàn Quốc lao động theo hình thức thương mại, chuyển giao công nghệ để thu tiền nhưng không thực hiện được và không trả lại tiền…