vịnh Vân Phong

Hành trình chinh phục Mũi Đôi- Cực Đông của Tổ quốc3

Sau 6 giờ đồng hồ qua những cồn cát trắng, những núi đá răm trơn trượt, sắc cạnh hay những con đường khô cằn, nứt toác, địa hình hiểm trở,…chúng tôi đã đến được được Mũi Đôi- Cực Đông của Tổ quốc, đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.