viễn tưởng

Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Viết là chinh phục những mục tiêu

Sinh ra tại Hà Nội, nhưng 5 tuổi Phan Hồn Nhiên đã sống ở Sài Gòn. Chị là kết quả của cuộc "lai xa" giữa ba - người miền Nam tập kết ra Bắc và mẹ - người Hà Nội. Khi đất nước thống nhất, cả gia đình theo ba về Nam. Có lẽ giọng nói là thứ duy nhất của Hà - Nội - tuổi - lên - 5 chị còn giữ được đến giờ...

Xe tự lái qua các thời kỳ

Không phải tới thập niên đầu của thế kỷ 21, ý tưởng về xe tự lái đã xuất hiện từ rất lâu, trên nghiên cứu, thử nghiệm của các hãng công nghệ, trung tâm khoa học hay thậm chí trên ... phim ảnh.