viêm phổi do virus Corona

Macao phát tiền cho người dân mua sắm vì Covid-19

Hàng trăm ngàn phiếu mua sắm, tổng trị giá 275 triệu USD, sẽ được thành phố Macao của Trung Quốc phát cho người dân khi dịch Covid-19 được kiểm soát.