vi văn học

Sa lưới sau 26 năm trốn nã ở Lào

Gây án tại địa phương, trong quá trình đang điều tra, đối tượng Học nhanh chân vượt biên sang Lào nhằm trốn nã nhưng rồi phải tra tay vào còng sau 26 năm.