vì tình yêu Hà Nội

Nhà giáo Nguyễn Thừa Hỷ: Con người chứ không phải con số

Nhà giáo Nguyễn Thừa Hỷ được vinh danh với giải thưởng lớn “Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội”, Giải thưởng Nhà nước về công trình: “Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII - XIX” đồng thời năm nay ông cũng được đề cử là một trong 10 công dân ưu tú của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Công bố đề cử Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2019

Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội cho biết, 10 đề cử chính thức mùa giải thứ 12 năm 2019 đã được thông qua. Tuy nhiên, mới có 9 đề cử được công bố. Riêng đề cử Giải thưởng lớn – Vì tình yêu Hà Nội vẫn còn được giữ kín.