vị thế tín dụng

Techcombank huy động Khoản vay Hợp vốn Nước ngoài đầu tiên trị giá 500 triệu USD

Ngày 14/5,  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã được giải ngân toàn bộ khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên trị giá 500 triệu USD (Khoản vay). Khoản vay này đã được ký kết ngày 17/4/2020, và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“Ngân hàng Nhà nước”) chấp thuận ngày 29/4/2020.