vị thần

Na-Pô-Lê-Ông không còn đất sống

Sau 200 năm ở trên thiên đàng, Na-Pô-Lê-Ông cảm thấy buồn chán với cuộc sống của cõi thần tiên, vì ngày nào cũng như ngày nào, quá đơn điệu, khác xa hoàn toàn những ngày ông chinh chiến dưới trần gian. Thế là Na-Pô-Lê-Ông xin Thượng đế cho mình xuống làm người trở lại, để vẫy vùng cho thỏa chí nam nhi.

Không đi không biết trần gian

Thời Tống Nhân Tông có một người tên Bao Công, húy là Bao Chửng. Ông nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình, nên được người đời yêu mến ví với trời xanh, gọi là Bao Thanh Thiên.

Chuyện lạ thế giới

Robot bảo vệ fan bóng đá, Mở tour du thuyền để… nộp án tham nhũng, 13 tuần tuổi biết nói “I love you”, Ớt giết người... là chuyện lạ tháng này.