vì sao không tăng lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ vì sao chưa tăng lương từ 1/7?

Do khó khăn nên  Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính, thống nhất đề nghị với Chính phủ, trước mắt trong năm 2020 chưa tăng lương cơ sở, lương hưu từ 1/7”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.