vi phạm quy tắc giao thông

Xử phạt hành chính vi phạm quy tắc giao thông tại đường ngang

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành vi vi phạm quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung như sau: