vì người lao động

Vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

60 doanh nghiệp đã được vinh danh trong Lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2018.