vi khuẩn Gram âm

Tháng 10 là “mùa dịch bệnh Whitmore “, người dân phải cảnh giác

Từ ngày 16 đến ngày 18-10, tại Hà Nội, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Viện Vệ sinh, Vi sinh và Môi trường Y học (Đại học Y khoa Graz – Áo) tổ chức hội thảo khoa học “Bệnh Whitmore toàn cầu lần thứ 9”.