vì hòa bình

Hội Sách “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, với chủ đề “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”, Hội sách Hà Nội năm 2019 chính thức khai mạc vào ngày 2-10 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long.